Defter-i Hakani Tapusu, Lazistan Vilayeti Acara Nahiyesi, Maçahel Karyesi, Mustafa ve Biraderi Osman Efendi Adına, 1277 Tarihli, Kaymakam Muavini Hasan Hüseyin ve Hakim Hamdi Efendi Mühürlü

27x17 cm