Edebiyatçı Ali Rıza Seyfioğlu'nun Oğlu Zafer Turan Bozkurt'un Doğum Tarihine Düşürmüş Olduğu Olduğu 2 Adet Tarih / Şiir

Şair, tarihçi, tarihî roman yazarı Ali Rıza Seyfi 1879 yılında İstanbul’da doğdu.1958 yılında öldü. Eserlerinde Soyadı Seyfioğlu’nu, bazı yazılarında da Ali Rıza imzasını da kullanmıştır. Denizcilik tarihi yazarı Süleyman Nutki’nin kardeşidir. Kasımpaşa Bahriye Rüştiyesi mezunu. Deniz subayı olarak 1892 yılından itibaren Basra’da, Çanakkale Boğazı’ndaki donanmada, Bahriye Fen Komisyonunda ve Trablusgarpta çeşitli görevlerde bulundu. 1906 yılında girdiği Genelkurmay Denizcilik Dairesi Tercüme Kaleminde hocası ünlü Türkçü Miralay Saffet Bey ile birlikte çalıştı. Yüzbaşı rütbesinde emekli olduğu 1909 yılından itibaren denizcilik tarihi alanında araştırma çalışmalarına başladı. İstanbul’un işgali üzerine ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşerek Matbuat Umum Müdürlüğünde İngilizce tercümanlığı, 1926 yılında döndüğü İstanbul’da ve Ticaret Odası Deniz Ticareti Şube Başkanlığı yaptı. Yazı ve şiirleri Şehbal, Tasvir-i Efkar, Donanma, Sabah vd. dergi ve gazetelerde yer aldı.