Paris-Foncier Societe Anonyme

Bankacılık ve Finans Hizmetleri. 1925 Yılında Paris Merkezli Olarak 99 Yıl Süreyle Kurulan ve Ana Faaliyet Konusu Gayrimenkul Teminatlı Krediler Kullandırmak Olduğu Anlaşılan Bir Diğer Bankadır. 1927 Tertibi ve İtibari Kıymeti Olmayan Hamiline Yazılı Beşte Bir'lik Kurucu (Müessis) Hisse Senedi.