1947 yılı Şarapçılık konulu damgalı komple seri

(İsfila 1553/55 = 30.TL)

O