1971 yılı Benvenvto Cellını konulu damgasız pul

**