1975 yılı Demiryolu Kongresi konulu damgasız pul

**