1972 yılı Cumhuriyet 25 yılı konulu ilk gün zarfı

FDC