Osmanlı Bir Kartela 10 Adet Damgalı Damgasız Pullar