1972 yılı Uluslar Arası Fuar konulu ilk gün zarfı

FDC