Mütareke Osmanlı 10 Krş 50 Krş ve Sultan Reşad 50 Krş (10 Krş Şarniyerli)

Katalog: 625 TL