Eski Anadolu Tarihi, Füruzan Kınal

TTK, Ankara, 1962, 290+82 s. Kullanıcı cildinde