Kazak Türkleri'nin İstanbul'daki Yeni Kenti ve Bazı Gerçekler, Muhabay Engin

İstiklal Matbaası, İzmir, 1973, 13 s. Kapaksız