Mutahharten ve Erzincan Emirliği, Yaşar Yücel

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basımevi, Ankara, 1982, 55 s.