Selçuk'un Oğulları ve Torunları, İbrahim Kafesoğlu

Türkiyat Mecmuası Cilt XIII.'den Ayrı Basım, Kurtuluş Matbaası, İstanbul, 1958, 117-130 s.