Selçuklu Tarihi Meselelerine Toplu Bir Bakış, Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

TTK, Ankara, 1966, Ayrı Baskı, 467-478 s.