Osmanlı Türklerinde İlim, Abdülhak Adnan Adıvar - San'at Şaheserleri 1-2-3. Ciltler; 2 Kitap Bir Arada

Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, 225 s. - Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, İstanbul, 1946, 598 s.