Reşid Rahmeti Arat İçin

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1966, 454 s.