IX. ve X. Asırlarda İtil ve Bulgar'ın Tarihi Topografisi Meselesine Dair, A. J. Yakubovskiy, Tercüme: Abdülkadir İnan

TTK, Ankara, 1952, Ayrı Basım, 273-298 s.