Kutsal Elçinin Hayatı

Rum Patrikhanesi, Yani Yurduseven Matbaası, 1961, 39 s.