7-11 Yaşlarındaki 200 Türk ve 200 İranlı Çocuğun Belirli Deney Şartlarında Dil Özelliklerinin İncelenmesi, Mohemmed-Bagher-Mognimi Azari (Doktora Tezi Özeti)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1971, 133-175 s.