Arazi Kanun-u Hümayunu Şerhi, Atıf Bey

Mahmutbey Matbaası, Dersaadet, 1319, 432 s.