İsviçre Medeni Kanununun Federal Mahkeme İçtihatlarına Göre Sistemli İzahı, Tercüme: Dr. Amil Artus, İmzalı

Örnek Matbaası, Ankara, 1956, 710 Sayfa, Ciltli