Selihot ve Roş Aşana'da Okunan Dualar, Şloma Çiprut

Nesil Matbaacılık, İstanbul, 1992, 178 s.