İbranice Yahudilik Konulu Kitap

351 s. Cildi haliyle