1974 yılı Dünya Posta Birliği damgasız seri

(İsfila 2727/29)

**