1944 yılı Sosyal Cumhuriyet konulu damgasız seri (2)

**