1959 yılı İlk Sicilya pulu konulu ilk gün zarfı

FDC