Türk Halk Oyunları, Ruhi Su

T.C. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara-1994 Baskısı, 111 Sayfa + Notalar.