Form Arama'sı, Eliel Saarinen - Türkçesi: M. Gökdoğan

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul-1967 Baskısı, 280 Sayfa.