Mimarinin Son 25 Yılı Semineri 24-27 Nisan 1984 (Bildiriler)

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1984 Baskısı, 133 Sayfa.