Eski Yazıları Okuma Anahtarı, Mahmud Yazır (İmzalı-Anlaşılamadı?)

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları,