Türk Elişleri Sanatı XVI-XIX Yüzyıl, Macide Gönül

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Birinci Baskı, Ankara Baskısı, 114 Sayfa.