Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsi, Cnuçen Tanıkorur

Dergâh Yayınları, İstanbul-2011 Baskısı, 211 Sayfa + Notalar.