Mimarî'de Etki ve Görsel İdrak İlişkileri, Uğur Erkman

İ.T.Ü. Mimarlık Faültesi Yayınları, İstanbul-1973 Baskısı, 94 Sayfa.