Sanat ve Endüstri -Endüstriyel Tasarımın İlkeleri-, Yazan: Herbert Read - Çeviren: Nigân Bayazıt

İstanbul Teknik Üniversitesi Matbaası, İstanbul-1973 Baskısı, 198 Sayfa + Görseller.