Turkish Embroideries XVI-XIX Centuries, By Macide Gönül

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, 64 Sayfa + Görseller.