Beylikler Devri Sanatı XIV. - XV. Yüzyıl (1300-1453), Gönül Öney

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1999 Baskısı, 83 Sayfa + Görsel.