Kültürel Gelişmenin Dünya Onyılı ve Türkiye

Unesco-Mimarlar Odası, E Yayınları, İstanbul-1990 Baskısı, Baskı: Şefik Matbaacılık, 178 Sayfa.