Rönesans, J. Michelet - Çeviren: Kâzım Berker

M.E.B. Yayınları, İstanbul-1989 Baskısı, Dizgi, Baskı ve Cilt: Millî Eğitim Basımevi, 491 Sayfa.