Soylu Resim Yolları, Mazhar Aykut

Ankara Sanat Dergisi Yayınları: 7, Ankara-1978 Baskısı, Mars Matbaası, 161 Sayfa.