Ticaret ve Nafia Nezareti Veznesine Teslim Olunan Akçaya Mahsus Seneddir.

Ticaret Nezareti Veznesine 7 Teşrin-i Evvel 1324 (20 Ekim 1908) Tarihinde Ödenen (Altın Para) Cinsinden Bin Kuruşluk Bir Tutara İlişkindir. Sultan Hamit 20 Paralık Fiskal Pullu.

Açılış Fiyatı: 20 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Komisyon: 6,00 TL K.D.V.: 1,08 TL Toplam Maliyet: 37,08 TL