Balıkhane Tezkiresi

22 Kanun-u Evvel (12)78 (3 Ocak 1863)Tarihlidir. Altta 'Alonj' Edilen Kısımda Tezkire'nin Fransızca Sureti Bulunmaktadır. Ecnebi Bir Gemi Kaptanı Adına Düzenlendiği Sanılmaktadır. Osmanlı Devletinde Avlanan Su Ürünlerinin Kayıt Altına Alınma Şeklini Göstermesi Bakımından Emsal Belge. Sultan Abdülaziz'in İlk Saltanat Yılları.

Açılış Fiyatı: 50 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Komisyon: 10,00 TL K.D.V.: 1,80 TL Toplam Maliyet: 61,80 TL