Şehremaneti Tenviriye'ye (Aydınlatmaya) Mahsus Tezkiredir

1324 Seneyi Maliyesi İçin Düzenlenmiştir. Mükellefin İsmi Reşadetlü Şeyh Zafir Efendi Olup, Sultan 2.Abdülhamid Tarafından Büyük İltifata Mazhar Olan Şazeliye Tarikatına Mensup Şeyf Zafir Efendi Olduğu Değerlendirilmektedir. İkamet Adresinin Sinan Paşa Mahallesi Olması (Beşiktaş'da) Bu İhtimali Güçlendirmektedir. Zira Şeyh'in Türbesi de Ünlü İtalyan Saray Mimarı D'Aronco Tarafından Aynı Bölgede İnşa Edilmiştir. (Belge'nin Tarihi Şeyh Zafir'in Vefatından Sonraya Denk Gelmektedir, Ancak Bu Durum Osmanlı'da Sıkça Rastlanan Bir Durumdur.)

Açılış Fiyatı: 300 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde