Her Nevi Emlak ve Arazi Muamelatı İçün Dersaadet ve Taşra Kurrası ve Mahallatından Verilecek İlmühabere Mahsus Varakadır.

Adana Livası, Adana Kazası Dahilindeki Bir Taşınmazın Ferağına (Devrine) İlişkin Büyük Boy ve Arkalı Önlü Muhtelif Fiskal ve Mühür İçeren İlmühaber. Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 1321 (5 Nisan 1905).