• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

Kitabiyat Müzayedesi

Kitabiyat Müzayedemize 14 Şubat 2024 saat: 22:15'e kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:17 itibariyle canlı mezat başlayacaktır.

Her lot için bekleme süresi : 10 Saniyedir.

Adil bekleme süresi : 10 Saniyedir.

Kitap, Dergi ve Diğer Süreli Yayınlar hariç tüm ürünlerde, ürün ve komisyon bedeline %20 KDV eklenecektir. Komisyon Oranı: %20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR."

Lot: 29 » İlahiyat

5 Nadir Kitap Bir Arada, Ciltli

1- Valide-i Muhtereme-i Hazret-i Fahr-i Alem Sallallahü Tealâ Aleyh-i ve Sellem *Hazret-i Amine Radıyallahü Tealâ Anhâ: Fatma Şadiye, İstanbul 1322/1905, Hanımlara Mahsûs Gazete Matbaası, 48 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 22491 - TBTK; 10574 / 2- Menâkıb-ı Beşiktaşî Müderris Yahya Efendi İbn-i Ömer El-Arabî . Kaddesallahü Ruhahü: Mehmed Nuri ibnü'ş-Şeyh Hasan Hüsnü, İstanbul 1314/1897, Matbaa-i Osmaniye, 38 Sayfa, MİL - ÖZEGE; 13093, Taşbaskı - 3-İmam Gazalî : Hocazâde Ahmed Hilmi, İstanbul 1322/1905, Bâbıâli Caddesi 38 Numaralı Matbaa, Kütübhane-i Cihan, 79+1 Sayfa, AEKMK - BDK - ÖZEGE; 9078 - TBTK; 1513 (Hadîkatü’l-evliyâ adlı eseriyle tanınan müellif Hocazade Ahmed Hilmi Efendi'nin kaleme aldığı İmam Gazâlî eserinde; Hüccetü’l-İslâm İmâm Gazzâlî Hazretleriyle Bazı Ecille-i Ricâl-i Sûfiyyenin Terâcim-i Ahvâl-i Kudsiyyet-iştimâllerini Hâvîdir alt başlığını taşıyan eserin 17. sayfasından sonra Ebû Saîd-i Ebü’l-Hayr, Hakîm et-Tirmizî, Ahmed el-Gazzâlî, Ebû Medyen el-Mağribî, Ebû Hâmid Kayserî (Somuncu Baba), Hacı Bayrâm-ı Velî, Kuşadalı İbrâhim Efendi gibi sûfîlere yer verilmiştir.)- 4- İbrahim Gülşenî : Hocazâde Ahmed Hilmi, İstanbul 1332/1916, 38 Numaralı Matbaa, 32 Sayfa, BDK - TBTK; 1512 - 5-Hazret-i Ali ve Muaviye Sıffin Vak'ası : Hilmizâde İbrahim Rifat, İstanbul 1326/1910, 38 Numaralı Matbaa, 24 Sayfa, BDK - ÖZEGE; 7221 - TBTK; 13166

Osmanlıca

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 6
sonraki