• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

Tatavla Efemera Müzayedesi

Değerli Koleksiyonerlerimizin Beğenisine Sunduğumuz Farklı Temalarda Belge, Kitap, Mecmua, Efemera ve Objeleri Bir Araya Getirerek Hazırladığımız “Tatavla Müzayedemiz”  Yayına Girmiştir. Listemizde Yer Alan Afiş, Poster, Kartpostal, Fotokart, Tematik Fotoğraf ve Objelerin Dikkatinizi Çekeceği Kanaatindeyiz. Her Ay Düzenli Olarak Oldukça Farklı Başlıklar Altında Yayına Hazırlayacağımız “Tatavla Müzayedesiyle”, Sizleri Merakla Bekleyeceğiniz Seçkin Ürünlerle Buluşturmayı Amaçlamaktayız. Şimdiden Keyifle İnceleyeceğiniz, Heyecanla Takip Edeceğiniz Bir Müzayede Dileriz.

Tatavla Efemera Müzayedemize 30 Eylül 2023 saat: 21:15'e kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:17 itibariyle canlı mezat başlayacaktır.

Her lot için bekleme süresi : 10 Saniyedir.

Adil bekleme süresi : 10 Saniyedir.

Kitap, Dergi ve Diğer Süreli Yayınlar hariç tüm ürünlerde, ürün ve komisyon bedeline %18 KDV eklenecektir. Komisyon Oranı: %20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR."

Currency Converter:

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 16 » Tütün Tarihi

İçki Kültürü, Bahar Sigara Kutusu, 7x7x1,5 cm

Tütün Tarihi

Detaylar

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 150 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
Lot: 36 » Finans Tarihi

Osmanlı Tarihi, Vakıflar Tarihi, Devletli İsmetli Pertevniyal Valide Sultan Hazretleri Vakfına İta Olunan Her Nevi Vazifeye Mahsus Sergi, Kırkçeşme Civarında Sekbanbaşı İbrahim Ağa Camii İmamı Abdurrahman Efendi'ye 70 Krş, Varaka

Çerkez asıllı olan Pertevniyâl Sultân'ın 1225/1810 senesinde doğduğu tahmin edilmektedir. Sultan II. Mahmûd'un "beşinci kadını" ve Sultan Abdülazîz'in annesidir. 1246/1830 senesinde Şehzâde Abdülazîz Efendi'yi dünyaya getirdiğinde beşinci kadınefendiliğe yükseldi. Cariyelikten gelen diğer valide sultanlar gibi padişahın ikbali oluşuna kadar geçen hayatı hakkında bilgi yoktur. 1278/1861 senesinde Sultan Abdülmecîd'in vefatı ve Abdülazîz'in tahta geçmesiyle Valide Sultan unvanını aldı. Sultan Abdülazîz üzerindeki büyük nüfuzundan dolayı kendisine "ümmü'l-cihân" da denmektedir. Pertevniyâl Valide Sultan, oğlu tahta geçer geçmez devlet işlerine müdahale etmeye başladı. O kadar ki devlet işleri üzerindeki etkisi halk ve devlet memurlarınca da bilindiğinden dilekçelerini padişahın yanında kendisine de takdim ettikleri bilinmektedir. Pertevniyâl Valide Sultan, çok nefret ettiği Hüseyin Avni Paşa ile diğer muhalifler tarafından oğlunun tahttan indirilmesine ve kısa süre sonra da ölümüne şahit oldu, bu sıralarda çok kötü günler yaşadı. Oğlunun kanlar içinde yattığını görüp feryat ederken bir zabit küpesini ve yüzüğünü çekerek almıştı. Ardından Sultan Abdülmecîd'in oğullarından Nûreddîn Efendi'nin ağalarından Necîb, onu kolundan çekerek yalınayak, yaşmaksız ve feracesiz karakol meydanına götürdü. Bu hakaretlerden sonra Topkapı Sarayı'nda otuz sekiz gün kaldı. Daha sonra V. Murâd'ın emriyle Fer'iye Sarayı'na götürüldü. Çok büyük sıkıntılar çektikten sonra II. Abdülhamîd'in tahta geçmesiyle biraz rahatladı (Akyıldız 2007: 239, 240). Yeni padişahtan saygı gördü, bu tarihten sonra ölümüne kadar olan süreyi daha ziyade bazı çocukların yetişmesine yardım etmekle geçirdi. Pertevniyâl Valide Sultan 1302/1884 yılında vefat etti ve Aksaray'da inşa ettirdiği caminin yanındaki türbesine defnedildi. Müsrif bir insan olduğu belirtilen Pertevniyâl Valide Sultan'ın aynı zamanda çok cömert ve hayırsever olduğu da bilinmektedir. En önemli eseri Aksaray'da daha önce yanmış olan Kâtib Camisinin yerine inşa ettirdiği kendi adıyla anılan cami, mektep, muvakkithane, sebil ve türbeden oluşan külliyesidir. Caminin yanında bir de kütüphane mevcuttu. Kendi adını taşıyan ve bugün de devam eden Pertevniyal Lisesi meşhurdur. Ayrıca İstanbul'da, Üsküdar'da, Hicaz'da ve ülkenin başka yerlerinde birçok çeşmeyle birlikte, gemi havuzu, zaviye vb. hayır eserleri de inşa ettirmiştir (Akyıldız 2007: 239, 240). Özellikle inşa ettirdiği kütüphanede bulunan çok değerli yazma eserlerin yer aldığı kitap kolleksiyonu bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde Pertevniyâl kısmında korunmaktadır.

Finans Tarihi

Detaylar

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 75 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 50 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 50 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 50 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 50 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 50 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 100 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 150 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver

Açılış Fiyatı: 30 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Pey Ver
önceki
Sayfaya Git: / 7
sonraki