• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

Osmanlı Tarihi Mecmualar Müzayedesi

Osmanlı Tarihi Mecmualar Müzayedemize 29 Mayıs 2023 saat: 21:15'e kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:17 itibariyle canlı mezat başlayacaktır.

Her lot için bekleme süresi : 10 Saniyedir.

Adil bekleme süresi : 10 Saniyedir.

Komisyon Oranı: %20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR."

Lot: 12 » Edebiyat Tarihi

Resimli Uyanış - Servet-i Fünun, Baş Muharrir: Ahmet İhsan, 16 Nisan 1931, İçindekiler: Matbuat Hatıralarım - Meşhur İngiliz Muharriri Welss - Düşünüşler, Resimli, Dönem Reklamlı

Resimli Uyanış : Menafi-i mülk-i devlete hâdim edebiyat, fünûn, sanayi, terâcim-i ahvâl, seyâhat, roman ve saireden bahseder musavver Osmanlı gazetesidir. Sayılar : I-XXXVI : 1-130, 132-415, 417-623, 625-816, 824, 830-832,834-838, 840-880, 882-1071, 1073-1077, 1079-1118, 1126-1300, 1355-1356, 1360-1361, 1368-1469, 1471, 1474-1480, 1482-1483, 1501-1545, 1547-1626, 1628-1629, 1631-1636, 1639-1640, 1642-1653, 1655, 1657-1670, 1672-1685 (4 Mart 1307-25 Teşrînisâni 1928) Servet-i Fünun; XXXVII : 1/1686-1742, 1744-1760, 1762-1774,1777-130/1815 (6 Kânunuevvel 1928-28 Mayıs 1931) Resimli Uyanış; Yıl XLI-XLIV, cilt 70/6-75/11 : 131/1816-132/1817, 134/1819, 136/1821-140/1825, 142-1827-148/1833, 150/1835-205/1890, 209/1894-226/1911, 228/1913, 230/1915, 232/1917-285/1970, 1971-1985, 1987, 1989-2007, 2009-337/2022 (4 Haziran 1931-23 Mayıs 1935) Resimli Uyanış Servetifünun; Yıl XLVI-L, cilt 80/16-87/23 : 390/2075-431/2116, 433/2118-437/2122, 440/2125-452/2137, 454/2139, 456/2141-460/2145, 462/2147-464/2149, 466/2151, 468/2153-477/2162, 467/2164-480/2165, 482/2167-483/2168, 485/2170-501/2186, 503/2188-514/2199, 516/2201-520/2205, 522/2207-532/2217, 534/2219-542/2227, 544/2229-549/2234, 551/2236-552/2237, 555/2240-560/2245, 567/2252-588/2273, 589/2274-2337, 2339-2366 (28 Mayıs 1936-25 Kânunuevvel 1941) Servetifünün Uyanış; Yıl 51-54 cilt 88-95 : 2367-2445, 2447-2449, 2451-2459 (1 Kânunusâni-20 Nisan 1944) Resimli Uyanış.

Detaylar
Lot: 16 » Aktüel

Vatan Yevmî Gazete, 7 Mayıs 1923, Kapak: Cumhuriyet Devrinin İlk Bayramı; İstanbul Bu Bayramı Harp Senelerinden Beri Misli Görülmemiş Bir Neş'e İçinde Geçirmiştir - Bayramla Hızır İlyas (Hıdrellez) Bir Arada; Dün Kağıthane Mahşerden Nümune İdi. Binlerce Halk Akşama Kadar Burada Eğlenmiştir - Rusya İle Almanya Arasında Bir Hadise...

Vatan : Yevmî gazete, Sayılar : I-: 26, 47,163-345, 525-704 (1339/1923-1340/1924)14-43, 62-44, 74-64 (ters ciltli) 75-108, 104-105 (109-110), 111-220, 220 (221)-359, 359-455, 460-469, 471-609, 700 (610)-712, 715-721, 723-773, 782-951, 953, 952, 954-91038, 1040, 1042-1046, 1047-1108, 1110-1169, 1171-1343, 1345-1369, 1379-1392, 1394-1402, 1406-1407, 1405, 1408, 1403-1404, 1409-1426, 1428-1492, 1494-1598, 1600-1705, 1707, 1709-1971, 1973-2017, 2019-2194, 2196-2591, 2591-2597/98 (iki sayı birlikte yayımlanmıştır), 2599-3086, 3088-3378, 3380-3569, 3571-3592, 3594-3622, 3624-3626, 3628-3636, 3638-3639, 3641-3657, 3659-3720, 3722-3724, 3726-3767, 3769-3880, 3882-3887, 3889-3890, 3892-3893, 3895-3890, 3892-3893, 3895, 3897-3900, 3902, 3904-3906, 3908-3965, 3967-3995, 3997-4021, 4023-4084, 4086-4114, 4117-4182, 4184-4188, 4188-4446, 4449, 4451, 4453, 4455-4456, 4458, 4461-4463, 4467, 4469-4548, 4554-4657, 4659-4714, 4716-4734, 4737, 4740-4743, 4745-5044, 5046-5226, 5229-5314, 5316-5336, 5340-5477, 5477 (5478)-5519, 5521-5526, 5528-5529, 5531-5533, 5535-5539, 5541-5574, 5577, 5577-5576, 5581, 5583-5584, 5586, 5588-5589, 5591, 5593-5601, 5603-5690, 5692-5713, 5716-5721, 5725-5726, 5728-5731, 5731-5755, 6013-6024, 6027-6028, 6030, 6032-6036, 6038-6043, 6046-6094, 6097-6112, 6114, 6118-6120, 6123-6133, 6135-6136, 6138-6144, 6147-6152, 6156-6164, 6167, 6170-6171, 6173, 6176-6180, 6183-6189, 9191-6210, 6212-6213, 6215-6221, 6224-6245, 6247-6273, 6275-6279, 9281-6286, 6288-6290, 6292-6294, 6296-6311, 6313-6319, 6322-6344, 6346-6350, 6352-6357, 6359-6361, 6366-6368, 6370-6405, 6407, 6409-6419, 6421-6451, 6453-6454, 6456, 6458, 6460-6469, 6471-6472, 6474-6476, 6478-6504, 6506-6512, 6515-6525, 6527-6532, 6534-6536, 6538-6549, 6551, 6554, 6554-6557, 6559-6561, 6563, 6565-6569, 6571, 6576-6582, 6584-6602 (1339/1923-31 Ağustos 1959); 6936-6937, 6941-6947, 6949-6954, 6957-6960, 6960, 6963-6976, 6978, 6980, 6983-6986, 6988, 6990-6994, 6996 (4 Eylül-3 Kasım 1960); 6999-6702 (7000. sayıya geçmesi gerekirken 300 sayı geriye dönüldü ), (6-9 Eylül 1960); 6705, 6707, 6710, 6713-6716, 6719-6737, 6739, 6743-6746, 6748-6750, 6755-6764, 6765-6803, 6803-6818, 6818-6926, 6928, 6930, 6932-6933 (12 Kasım-8 Temmuz 1961); 6835-6844, 6846-6884, 6925, 6927-6940 (10 Temmuz-24 Ekim 1961); XXII : 6241-6273, 6275, 6277-6279, 6281-6284-6287-6307 (25 Ekim-30 Aralık 1961)

Detaylar
Lot: 20 » Aktüel

Servet-i Fünun, Sayı: 49-1523, 22 Teşrin-i evvel 1341, Kapak: Japonya'nın Merkez Hükümeti Tokyo'da Türkiye'ye Karşı Muhabbet Müsameresi - İçeride Resim: Türkiye Cumhuriyetinin Tokyo Sefiri Hulusi Fuad Beyefendi Japon Ricali ve Münevverleri Arasında

Ahmed Hulûsi Fuad Tugay (1890, İstanbul - 21 Mayıs 1967, İstanbul), Müşîr Deli Fuad Paşa'nın oğlu olan Çerkes asıllı Türk tıp doktoru, asker ve diplomat. Hariciye'de çalıştığı yıllarda Kopenhag, Tokyo, Nanking, Tiran, Madrid, Lizbon, Çunking, Bükreş ve Kahire gibi şehirlerde vazifesini elçi ve büyükelçi olarak görev yaptı. 1925 yılında Japonya nezdindeki ilk Türk temsilci ve 1929 yılına kadar görevde kaldı.[4] Son görev yeri olan Mısır'a da hem ailesinin bağlantısı hem de Bükreş'teki diplomatik misyonda övgüdeğer bir dönem geçirmiş olması etkili oldu. 1952 yılındaki Mısır Devrimi sonrası Hür Subaylar Hareketi ile mesafeli bir iletişim kurdu. Cemal Abdül Nâsır ile yaşadığı ve Tugay Olayı olarak bilinen olay neticesinde Mısır'da persona non grata ilan edilmiştir.[5] Bu olay neticesinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde persona non grata ilan edilen ilk diplomat olmuştur. Servet-i Fünûn : Musavver Haftalık Servet-i Fünûn gazetesinin fevkalâde neşreylediği yevmî akşam nüshası. Sayılar : XVIII : 1-85, 87-88, 90, 92, 94, 97-99, 101, 103-109, 111-116, 118-137, 139-271, 274-277, 281-282, 286 (13 Temmuz 1324-26 Nisan 1325); XXIV : 1-255 (16 Ağustos 1330-29 Nisan 1331); XXV-XXVI : 256-914 (30 Nisan 1331-5 Mart 1333/1917).

Detaylar
Lot: 33 » Aktüel

Vatan Yevmî Gazete, 5 Teşrin-i evvel 1924, Manşet: Üsküdar Kadıköy'ün Kurtuluş Günü; Bugün Anadolu Ciheti Donanacak ve Asker Tarafından Göztepe'de Resmi Geçit Yapılacak - Musul Meselesi Hakkında: Heyet-i Vekile'de Fevzi Paşa'nın İştirakiyle Müzakere...

Vatan : Yevmî gazete, Sayılar : I-: 26, 47,163-345, 525-704 (1339/1923-1340/1924)14-43, 62-44, 74-64 (ters ciltli) 75-108, 104-105 (109-110), 111-220, 220 (221)-359, 359-455, 460-469, 471-609, 700 (610)-712, 715-721, 723-773, 782-951, 953, 952, 954-91038, 1040, 1042-1046, 1047-1108, 1110-1169, 1171-1343, 1345-1369, 1379-1392, 1394-1402, 1406-1407, 1405, 1408, 1403-1404, 1409-1426, 1428-1492, 1494-1598, 1600-1705, 1707, 1709-1971, 1973-2017, 2019-2194, 2196-2591, 2591-2597/98 (iki sayı birlikte yayımlanmıştır), 2599-3086, 3088-3378, 3380-3569, 3571-3592, 3594-3622, 3624-3626, 3628-3636, 3638-3639, 3641-3657, 3659-3720, 3722-3724, 3726-3767, 3769-3880, 3882-3887, 3889-3890, 3892-3893, 3895-3890, 3892-3893, 3895, 3897-3900, 3902, 3904-3906, 3908-3965, 3967-3995, 3997-4021, 4023-4084, 4086-4114, 4117-4182, 4184-4188, 4188-4446, 4449, 4451, 4453, 4455-4456, 4458, 4461-4463, 4467, 4469-4548, 4554-4657, 4659-4714, 4716-4734, 4737, 4740-4743, 4745-5044, 5046-5226, 5229-5314, 5316-5336, 5340-5477, 5477 (5478)-5519, 5521-5526, 5528-5529, 5531-5533, 5535-5539, 5541-5574, 5577, 5577-5576, 5581, 5583-5584, 5586, 5588-5589, 5591, 5593-5601, 5603-5690, 5692-5713, 5716-5721, 5725-5726, 5728-5731, 5731-5755, 6013-6024, 6027-6028, 6030, 6032-6036, 6038-6043, 6046-6094, 6097-6112, 6114, 6118-6120, 6123-6133, 6135-6136, 6138-6144, 6147-6152, 6156-6164, 6167, 6170-6171, 6173, 6176-6180, 6183-6189, 9191-6210, 6212-6213, 6215-6221, 6224-6245, 6247-6273, 6275-6279, 9281-6286, 6288-6290, 6292-6294, 6296-6311, 6313-6319, 6322-6344, 6346-6350, 6352-6357, 6359-6361, 6366-6368, 6370-6405, 6407, 6409-6419, 6421-6451, 6453-6454, 6456, 6458, 6460-6469, 6471-6472, 6474-6476, 6478-6504, 6506-6512, 6515-6525, 6527-6532, 6534-6536, 6538-6549, 6551, 6554, 6554-6557, 6559-6561, 6563, 6565-6569, 6571, 6576-6582, 6584-6602 (1339/1923-31 Ağustos 1959); 6936-6937, 6941-6947, 6949-6954, 6957-6960, 6960, 6963-6976, 6978, 6980, 6983-6986, 6988, 6990-6994, 6996 (4 Eylül-3 Kasım 1960); 6999-6702 (7000. sayıya geçmesi gerekirken 300 sayı geriye dönüldü ), (6-9 Eylül 1960); 6705, 6707, 6710, 6713-6716, 6719-6737, 6739, 6743-6746, 6748-6750, 6755-6764, 6765-6803, 6803-6818, 6818-6926, 6928, 6930, 6932-6933 (12 Kasım-8 Temmuz 1961); 6835-6844, 6846-6884, 6925, 6927-6940 (10 Temmuz-24 Ekim 1961); XXII : 6241-6273, 6275, 6277-6279, 6281-6284-6287-6307 (25 Ekim-30 Aralık 1961)

Detaylar
önceki
Sayfaya Git: / 3
sonraki