Osmanlı Dönemi Damgalı Dirhem

Çap 10 cm Uuznluk 13 cm