Rum İşi, (Eski Dönem) BUHURDANLIK (Zinciri ile Birlikte)

Uzunluk: 54 cm
Gövdesi: 11 x 13 cm.