Osmanlı Dönemi Bronz Malzemeden Aynalı Kapı Tokmağı

12cm*18cm